Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Problemformulering
Problemudvikler
Arbejdsperiode
Fremlæggelse
Produkt
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Problemformulering

I er mange der skal arbejde sammen. Så det er klogt at blive helt enige om hvad det er for et projekt I vil lave.

 

En problemformulering skal være kort og præcis. Formuler nogle spørgsmål eller opgaver til jer selv.

 

Eksempel: En speedwaybane i kommunen

Vores ide er at kommunen skal lave en speedwaybane. Vi vil undersøge: 1) Hvad der skal til af materialer og andre ting for at lave en bane, 2) Hvad det koster at lave en bane, 3) hvor den kan være så den ikke generer nogen, 4) hvor mange og hvem der vil være interesserede i en bane, 5) hvad det koster i udstyr at køre speedway, 6) om der er nogen der vil sponsorere udstyr og bane.

Det er vigtigt indimellem at vende tilbage til problemformuleringen og se om I følger den. Følger I den ikke, må I forsøge på at indrette jeres arbejde på problemformuleringen. Eller I må kontakte de andre grupper og blive enige med dem om at rette problemformuleringen til.

Interaktiv assistent til problemformulering

I undermenuen "Problemudvikler" findes en interaktiv assistent som I kan bruge til at arbejde sammen om at lave en problemformulering.

 

Sådan gør I:

  1. Hver af grupperne diskuterer indbyrdes hvad problemformuleringen skal være mens de arbejder med den interaktive assistent.
  2. Når alle grupper har lavet et skema, kopierer I sammenfatningen på den sidste side og lægger den op i jeres webhøring. Her diskuterer I hvad jeres fælles problemformulering skal være.
  3. Hver gang I har et nyt forslag til et kompromis om problemformuleringen, skriver I en ny problemformulering med den interaktive assistent.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher