Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Problemformulering
Arbejdsperiode
Fremlæggelse
Produkt
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Fremlæggelse

Det er ved fremlæggelsen at jeres ide skal stå sin prøve. Derfor er det vigtigt at I er godt forberedte.

Lav en disposition og fordel opgaverne mellem jer. Til fremlæggelsen kan I:

  • indlede med at fortælle hvilket problem jeres ide er en løsning på,
  • fortælle i korte træk hvad jeres ide er,
  • præsentere jeres produkt.

 

Det er egentlig ikke produktet der er målet med fremlæggelsen. Produktet skal bidrage til at få jeres ide fremlagt for politikere og andre interesserede, så de ikke kan sige nej.

 

Paneldebat

En paneldebat er en diskussion hvor der er nogen der sidder i et panel. Et panel er fx en række borde hvor der sidder eksperter og politikere, som skal diskutere om lokalpolitikken med borgere der sidder på stole med front mod panelet.

 

Ved den paneldebat vi skal have, er det jer der skiftes til at være eksperterne, politikerne der er ... politikere, og jeres kammerater og andre interesserede der er borgerne.

 

Når I har fremlagt, stiller politikerne og måske også andre fra salen jer spørgsmål om jeres ide. Her skal I være klar til at argumentere for ideen. Sørg for at have fordelt forskellige områder mellem jer, så dem der er mest inde i området kan svare for jer.

 

Hvis der fx er nogen der har lavet et budget over omkostningerne og indtægterne ved jeres ide, er det smartest at det er dem der svarer på spørgsmål om økonomi.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher