Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Problemformulering
Arbejdsperiode
Fremlæggelse
Produkt
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Arbejdsperiode

I er blevet enige om en ide I vil arbejde videre med, og I har formuleret jeres opgave i en problemformulering.

 

Nu er det så tiden til at komme i gang med at udvikle jeres projekt.

 

Fordel opgaverne!

Det er jo ikke smart hvis I alle sammen laver det samme så I ender med at mangle halvdelen. Fordel derfor opgaverne imellem jer både lokalt og i den virtuelle storgruppe. Hvis der er nogen der bliver tidligt færdige, kan de hjælpe de andre.

 

Hold hinanden opdateret!

I er mange der arbejder sammen, og I arbejder sammen uden at være sammen. Derfor skal I sørge for at holde hinanden opdateret om hvad I laver, hvilke problemer og planer I har og hvor langt I er nået. Til dette brug er der oprettet en logbog i jeres arbejdsområde.

Sørg for at aftale jævnlige møder lokalt og virtuelt. I kan bruge jeres webhøringsforum til at tale sammen i jeres virtuelle storgruppe. Sørg også for at få lavet klare aftaler.

 

Saml viden!

Der er mange steder I kan hente hjælp. Brug dem. Læs om søgning på internetteet og på biblioteket og om hvordan man  interviewer.

 

Giv respons!

Når I arbejder sammen på tværs af klasserne med andre unge I måske aldrig har set, er det meget væsentligt at I giver god og konstruktiv respons. Få nogle gode råd til det på siden om respons.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher