Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Tankekort på hjemmesiden

Et tankekort kan bruges til at få styr på tankerne, så man kan se hvordan de hænger sammen - og måske kan opdage at man mangler at tænke over noget.

 

Et tankekort laves med den funktion der hedder Indsæt diagram. Klik på den orange pil på den side hvor du vil sætte et diagram ind, og vælg "Diagram". 

 

Cirklerne, ellipserne og rektanglerne kaldes knudepunkter og linierne imellem dem kaldes relationer.

 

Signe, Peter og nogle af deres klassekammerater har lavet nedenstående tankekort. De overvejer at deres forslag til parlamentet skal være at oprette kantiner på alle skoler.

I midten har de oprettet et knudepunkt som en ellipse og skrevet hvad deres emne er: Kantine på alle skoler.

 

Rundt om emnet har de skrevet nogle af de temaer de skal tænke over: Maden, sælgere og pris. Hvis I fører musen hen over teksterne kan I læse en beskrivelse af hvad der falder ind under de punkter.

 

Mellem emnet og temaerne har de oprettet relationer der viser at emnet hører sammen med temaerne. (Tip: Relationer oprettes ved at vælge et knudepunkt med venstreklik, holde SHIFT nede og dobbeltklikke på det knudepunkt, relationen skal gå til.)

 

Ud fra disse temaer går der nogle relationer til holdninger. Fx kan man argumentere for at prisen skal være gratis, billig og rimelig. Før musen over teksterne og se hvad Signe og de andre mener med det.

 

Hvis der er uenighed kan man skrive på relationerne hvem der står for de forskellige holdninger. Fx mener Peter at der skal være en køkkendame til at lave maden, så eleverne kan være med til at bestemme hvad det skal være. (Tip: Tekster skrives på relationerne ved at dobbeltklikke på relationen).

 

Opgave: Gå ind på legeområdet eller på jeres gruppeside og prøv at lave et tankekort over en ide.

Ideudvikling

Webparlamentet handler først og fremmest om at komme på og vælge den bedste ide. Den ide der kan forandre tingene til det bedre.

 

Gode ideer kommer når man mindst venter det - mens man er i bad, når man løber sig en tur, når noget driller og kunne være anderledes. Ofte får vi ideerne og glemmer dem igen, for det er jo ikke op til os at forandre skolen eller livet for unge i kommunen, eller hvad det nu er der er emnet for jeres Webparlament.

 

Men med Webparlamentet er det lige netop det der er målet.

 

I skal finde noget der kunne være bedre, finde den gode ide der kan løse problemet, holde fast i den og udvikle den.

Problemer!

Ideer er til for at løse problemer. Så start med at diskutere hvad I synes der er galt inden for jeres emne.

 

Lav fx i fællesskab et tankemylder (en brainstorm) om problemerne inden for det område I arbejder med, og diskuter hvilket problem der er væsentligst at få løst.

 

Vær åbne og accepter de problemer jeres kammerater påpeger: Hvis jeres kammerat synes noget er et problem - så er det jo et problem for ham eller hende. Også selv om I ikke synes det er et problem.

 

Vælg dernæst et par eller flere af problemerne ud til nærmere undersøgelse. Nu er det tid til at få...

Ideer

Start med at lave et stykke papir eller et dokument på computeren for hvert problem I vil arbejde med. Lav nu et nyt tankemylder for hvert problem med ideer der kunne løse problemet.

 

Til at starte med er det vigtigt at dyrke ideerne. Vent med kritikken!

 

Del jeres ideer. De bedste ideer er ofte dem der er skabt i fællesskab - der hvor man ikke ved bagefter hvis ide det egentlig var oprindelig. Byg derfor videre på hinandens ideer.

 

Prøv at finde på ideerne på forskellige måder:
  • Lad papirerne med problemer gå på omgang, så I skiftes til at skrive ideer ved hvert problem.
  • Koncentrer jer om ét problem. Vælg en sekretær. En af jer starter med at sige hvad han eller hun tænker, den næste siger hvad dét fik ham eller hende til at tænke på. Fortsæt på den måde, fx i 5 minutter for hvert problem. Sekretæren skriver alt hvad de andre siger, ned.

Vælg de bedste ideer

Når I synes I er tømt for ideer, er det tid til at vælge de bedste ideer ud. Diskuter dem igennem.

 

Prøv at tage diskussionen på forskellige måder:
  • Stil hver for sig ideerne op i grupper, og se om nogle af dem er ens eller måske løser flere problemer
  • Giv hver for sig ideerne en karakter på en skala fra 1-10, og ranger dem efter det
  • Find på argumenter for de ideer I synes er bedst.
  • Diskuter argumenterne og forsøg at blive enige om karaktergivningen - eller bliv enige om hvorfor I er uenige.
  • Gå på kompromis!

Tegn ideerne

Når I har fundet nogle ideer - fx 3 eller 5 - som I vil gå videre med, er det tid til at få dem udfoldet noget mere. Lav fx et tankekort (et mind map) for hver ide. I jeres Webparlament kan I anvende det værktøj der hedder "diagram" til at lave et tankekort. Se vejledningsboksen til højre.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher