Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Projekt-webparlament
Politisk Webparlament
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Hvad der skal ske i et projekt-webparlament

  1. Det første I skal gøre, er at lave en præsentation af jer selv på hjemmesiden så de andre kan læse om og se hvem I er.
  2. Den næste fase er idefasen. Det er her I kommer på alle de sjove, besynderlige og geniale ideer.
  3. Når I har fået ideerne, diskuterer I dem i de virtuelle storgrupper. Det sker i en webhøring. I skal blive enige om en eller to ideer, I vil arbejde videre med. Så I må regne med at I skal gå på kompromis.
  4. Så er det tid til at I skal arbejde med at udvikle jeres ide. I skal fx lave modeller, tegne, skrive, udarbejde budget, finde folk der kan hjælpe jer osv. Denne projektudviklingsfase er den længste og væsentligste.
  5. Også her skal I arbejde sammen på skift lokalt og i den virtuelle storgruppe. I skal fordele opgaverne og løbende præsentere jeres arbejde for de andre og give hinanden respons.
  6. Når I har arbejdet sammen i knap tre uger, skal I gerne være færdige, for nu er det tid til at fremlægge det endelige produkt for politikerne og den lokale verdenspresse. Det er ved denne fremlæggelse at I for første gang møder eleverne fra de andre skoler.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher