Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Hvad skal der ske?
Projekt-webparlament
Politisk Webparlament
Præsentation
Ideudvikling
Projektudvikling
Webhøring
Søgning på internettet
Biblioteket
Interview
Respons
Det gode argument

Hvad der skal ske i et politisk Webparlament

  1. Det første I skal gøre, er at lave en præsentation af jer selv på hjemmesiden så de andre kan læse om og se hvem I er.
  2. Den næste fase er forberedelsesfasen. Det er her I søger informationer og læser om jeres emne, diskuterer med jeres gruppe- og klassekammerater og formulerer jeres første indlæg i debatten. 
  3. Når I har skrevet et indlæg med jeres holdning (eller den I har fået tildelt), diskuterer I det med de andre elever. Det sker i en webhøring.
  4. Målet er ikke at I skal vinde, men at I skal arbejde sammen på skift lokalt og i jeres virtuelle gruppe. I skal forsøge at nå til enighed gennem gode argumenter - alle argumenterne skal på bordet, og de skal undersøges grundigt. I skal være gode til at give hinanden respons.
  5. Efterhånden som I nærmer jer afslutningen skal I formulere et fælles oplæg som nogle af jer skal fremlægge ved en paneldebat.
  6. Når I har arbejdet sammen den tid der er afsat til det, skal I gerne være færdige, for nu er det tid til at fremlægge den endelige holdning  for panelet og den lokale verdenspresse, måske? Det er ved denne fremlæggelse at I for måske første gang møder eleverne fra de andre skoler.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher