Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Lærervejledning
Introduktion
Forberedelse
Forløb
Webhøring
Ordstyrerhvervet
Eksempler på forløb
Faglighed
Interaktiv assistent
Læringssyn
Differentiering
Litteratur
Om webparlament
Lærerens side

Webhøring

En webhøring er en særlig måde at debatere på i et internetforum. En webhøring er kendetegnet ved:

 • Deltagerne er forberedte.
  • Enten ved selv at have undersøgt emnet eller ved at der i forummet er oplæg til debat fra forskellige synsvinkler
 • Der er en fast deadline og evt. klare delmål
 • Der er et mål med diskussionen.
  • Fx at politikere skal bruge den som udgangspunkt for beslutninger eller at forslagene på anden måde indgår i beslutningsprocesser og bringes videre.
 • Der er en ordstyrer
  • Ordstyreren fordeler ikke ordet, for det har alle.
  • Men ordstyreren samler op på diskussionen med jævne mellemrum (fx hver anden dag i en intensiv diskussion, eller en gang om ugen hvis det er over en længere periode). Ordstyrerens opsamling består i udpegning af
   • hvor der er opnået enighed/kompromis
   • hvad der stadig er af uenigheder der skal behandles,
   • og hvad der helt mangler behandling.
   • og lægger op til den videre diskussion, fx med punkter til diskussion.
  • Ordstyreren sørger for at nævne alle deltagere (gerne ved navn), så de oplever at deres indlæg er blevet læst og har haft betydning for diskussionen.
   • Denne sociale funktion er meget væsentlig, da man let mister lysten til at deltage i en internetdiskussion, hvis man føler sig overset og ikke oplever at det man skriver, bliver læst.
 • Der udarbejdes et afsluttende kompromispapir eller projektforslag.
  • Ofte vil eleverne efter deres diskussioner være i stand til selv at udforme sådan et papir – en gruppe påtager sig opgaven med at komme med et udkast. De andre supplerer.
  • Andre gange må ordstyreren komme med et forslag til kompromispapir.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher