Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Lærervejledning
Introduktion
Forberedelse
Forløb
Webhøring
Eksempler på forløb
Faglighed
Interaktiv assistent
Læringssyn
Differentiering
Litteratur
Om webparlament
Lærerens side

Læs videre her

Litteratur om Webparlament

Bundsgaard, Jeppe, & Kühn, Lisbet (2003). 6. klassernes parlament. I: (red.), J. L. M. m., Skårup Seminarium 1803-2003 (s. 75-77). Skårup. Læs artiklen.

Bundsgaard, Jeppe (2003). 6. klassernes parlament. Dansk i fremtidens læreruddannelser på universiteter og seminarier, 2003 (nr. 45), s. 103-127.

Bundsgaard, J. (2004). Aspekter af danskfagets it-didaktik. I: Helle Rørbech & Bente Meyer, Perspektiver på dansk (s. 13-35). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Læs artiklen.

Bundsgaard, Jeppe (2005). Bidrag til danskfagets it-didaktik: Med særlig henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. Odense: Forlaget Ark. (www.did2.bundsgaard.net, Afsnit 5.3.2).

Baggrundslitteratur

Bruner, Jerome: Læs om Bruner hos Illeris eller Hermansen

Eller læs: Wood, David; Bruner, Jerome S.; Ross, Gail (1976): "The Role of Tutoring in Problem Solving" I: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 17. 

 

Hansen, Jan Tønnes og Nielsen, Klaus (red.) (1999): Stilladsering - en pædagogisk metafor. Forlaget Klim

 

Hermansen, Mads (1996&2001): Læringens univers. Forlaget Klim

 

Illeris, Knud: "Erfaringspædagogik og projektarbejde" I: Bisgaard, Niels Jørgen (red.) (1998): Pædagogiske teorier. Billesø og Baltzer

 

Illeris, Knud (2003): Læring - aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag

 

Nielsen, Vagn Oluf (2001): Projektarbejdets grundspørgsmål - et bidrag til afklaring. Kroghs Forlag

 

Vygotsky, Lev: Læs om Vygotskys teorier hos fx Illeris eller Hermansen. Eller læs: (1978): Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Redigeret og udgivet af Michael Cole m.fl. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Eller (1971 og 1974) Tænkning og Sprog I+II. Hans Reitzels Forlag.

 

Wegerif, Rupert og Mercer, Neil: se links og diverse tekster på http://www.rupertwegerif.name/

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher