Login | Site map | Print
Her er de interaktive undervisningsmaterialer eleverne kan anvende ved arbejdet med webparlamentet Info Webparlamenter
Lærervejledning
Introduktion
Forberedelse
Forløb
Webhøring
Eksempler på forløb
Faglighed
Interaktiv assistent
Læringssyn
Differentiering
Litteratur
Om webparlament
Lærerens side

Forløb

Et Webparlament forløber over en række faser.

 1. Planlægningsfasen.
  1. Hvor primært lærerne samarbejder og tilrettelægger. Der er forskellige sider beregnet på at støtte dette arbejde i Webparlamentskabelonen. Se også afsnittet om forberedelse i denne vejledning.
 2. Elevernes forberedelsesfase.
  1. Hvor eleverne sætter sig ind i emnet gennem informationssøgning, diskussioner i grupperne, interview osv. Der er flere interaktive assistenter til dette i undervisningsmaterialet (fx ideudvikling, projektudvikling, det gode argument, læserbrev, interview).
  2. Hvor eleverne udarbejder et skriftligt oplæg til debatten. Det er meget vigtigt at eleverne kommer velforberedte til debatten - så er der ikke alene noget at diskutere, eleverne er også klædt på til diskussionen fordi de har forholdt sig aktivt til emnet.
  3. Hvor eleverne præsenterer sig selv i præsentationsområdet. Det er en meget væsentlig del af et webparlament, at eleverne får lov til at forholde sig socialt til hinanden. De skal derfor opfordres til at arbejde med form og indhold på deres egen præsentationsside og til at indsætte en gæstebog så de kan kommunikere socialt med hinanden. Vi opfordrer til at disse sider i udstrakt grad er elevernes eget ansvar. Men vær opmærksom på at der kan ske mobning og lignende - og så er det naturligvis (en fagligt relevant) udfordring for læreren og klassen.
 3. En webhøringsfase.
  1. En webhøring er en særlig måde at debatere på i internetfora. Læs lærervejledningens afsnit om webhøringer. Og se undervisningsmaterialet om webhøring.
 4. En paneldebat eller anden fremlæggelse
  1. Det er vigtigt at der fra starten er et klart defineret mål og en fast deadline for arbejdet. Det giver eleverne en fornemmelse af at deres arbejde ikke bare er på skrømt, men også vedrører andre end dem selv.
  2. Til paneldebatten kan man invitere lokalpolitikere, embedsmænd, foreningsformænd, forældre osv. Sørg for at gøre dagen til noget særligt. Og sørg for at der er tid til at eleverne kan mødes på tværs af klasserne. Det vil de se frem til.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher